Wooninitiatief De Woongaard (met ANBI-status)

Een wooninitiatief voor volwassenen vanaf 21 jaar met autisme!
Dit wooninitiatief zal een prettige en een veilige woonomgeving gaan bieden met begeleiding op maat.
Zelfstandig wonen in een eigen appartement met professionele begeleiding. De begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband aangeboden worden.

De ouders/vertegenwoordigers zullen gezamenlijk het project opzetten in afstemming met de, toekomstige bewoners. Ouderparticipatie is binnen een dergelijk wooninitiatief een absolute voorwaarde. Gezamenlijk beslissen zij met welke zorgaanbieder er een contract wordt aangegaan om de begeleiding op maat te bieden. Over de verdere invulling van het project zullen ouders/vertegenwoordigers en toekomstige bewoners met elkaar in gesprek gaan in werkgroepen.

De Woongaard werkt nauw samen met Stichting De Grasboom. Stichting de Grasboom ondersteunt 11 ouderinitiatieven waar nu 133 jongvolwassenen met een diagnose in het autistisch spectrum helemaal op zichzelf wonen. Onder de paraplu van De Grasboom werken ouders, jongeren en naast betrokkenen samen en creëren geschikte woonruimte waar begeleiding op maat aanwezig is.

Bewoners

Ben jij op zoek naar een plek om zelfstandig te wonen?

De Woonplek

  • Met begeleiding op maat en met aandacht voor jouw mogelijkheden
  • In een eigen appartement
  • Met structuur en voorspelbaarheid
  • Waar je kunt wonen zolang het voor jou de juiste plek is
  • Waar aandacht is voor veiligheid en vertrouwen
  • Waar aandacht voor sociale contacten is
  • Waar voorzieningen in de buurt zijn, zoals openbaar vervoer, winkels etc.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in dit wooninitiatief voor (jong) volwassen met autisme?