Organisatie

De stichting De Woongaard is opgericht bij notariƫle akte.

Naast het bestuur is er een raad van vertegenwoordigers waarin de ouders plaats nemen die geen bestuurslid zijn.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit ouders/vertegenwoordigers van de toekomstige bewoners. Naast de bestuurlijke taken hebben zij als eerste opdracht het ouderinitiatief vorm te geven. Na de realisatiefase van het initiatief is het de kerntaak van het bestuur om de exploitatie en het functioneren van het ouderinitiatief positief te laten plaatsvinden.

Het bestuur van de Woongaard bestaat uit:

Teus van Vliet Angela Kroon Marion van der Valk
Voorzitter: Teus van Vliet Secretaris: Angela kroon Algemeen bestuurslid: Marion van der Valk

Ad interim Penningmeester: Teus van Vliet

Werkgroepen

Naast het bestuur van de stichting zijn een drietal werkgroepen actief:

    1. Organisatie, Financiƫn, Juridische zaken en PR.
    1. Zorg en Groepsvorming.
    1. Bouw en inrichting.

Per thema vormt een bestuurslid met een 2-3-tal betrokken ouders of professionals een werkgroep. Hierbij wordt de specifieke kennis van de ouders en het netwerk ingezet voor het initiatief. Elke werkgroep werkt de specifieke taken uit op basis van een activiteitenplan voor de komende jaren. Het bestuur heeft als taak de samenhang tussen deze activiteiten te waarborgen en te stimuleren.

Organisatie in de toekomst

In het kader van een toekomstbestendig ouderinitiatief zullen er in de toekomst naast de ouders ook familieleden en verwanten betrokken worden in de organisatie van Stichting De Woongaard.