De Grasboom

Stichting De Grasboom ondersteunt 10 ouderinitiatieven waar 118 jongvolwassenen met een diagnose in het autisme spectrum helemaal op zichzelf kunnen wonen. Onder de paraplu van De Grasboom werken ouders, jongeren en naast betrokkenen samen en creëren geschikte woonruimte waar begeleiding op maat aanwezig is. Ouder/familieparticipatie is een belangrijke voorwaarde voor de continuïteit van de ouderinitiatieven. 

Op donderdag 12 maart jl. werden er handtekeningen gezet onder de intentieverklaring voor een samenwerkingsverband met Stichting De Woongaard Harmelen en de Grasboom.

In een gezellige ontmoeting met toekomstige bewoners, ouders en belangstellenden werd er natuurlijk getoast op deze stap in de toekomst van de Woongaard Harmelen.

 

Lees verder op degrasboom.nl >