Doelstelling

Het doel van Stichting De Woongaard is om de bewoners, mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) in staat te stellen om zo zelfstandig mogelijk een eigen leven te leiden. Met het oprichten van Stichting De Woongaard willen we voor hen een eigen plek (appartement) creëren waar ze zich veilig en thuis zullen voelen, zodat zij hun leven zo zelfstandig mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Dit houdt concreet in dat de bewoners waar mogelijk zelf de regie voeren en waar nodig de ondersteuning krijgen die zij verdienen/nodig hebben.

Tevens is het uitgangspunt dat deze zelfstandige woningen onderdeel zijn van een woongroep. De samenstelling van de woongroep is gemengd, van jong volwassen tot middelbare leeftijd, bij een groepsgrootte van 10 tot 15 personen.

De ouders hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:

  • Zelfstandig wonen ( eigen appartement) een “thuis” waar begeleiding op maat aanwezig is. In een eigen huurwoning waar je je eigen leven kunt leven met ondersteuning van ambulante gespecialiseerde zorg en gezelschap van de medebewoners.
  • Stimuleren van gezamenlijke activiteiten door een gemeenschappelijke woonkamer en eetkeuken.
  • Clustering van de individuele ondersteuningsvragen om de economische haalbaarheid van de ondersteuning te vergroten.
  • Participatie in de samenleving door gezamenlijke activiteiten met andere doelgroepen eventueel geclusterd in hetzelfde gebouw.
  • Levensloopbestendige woningen, zodat de bewoners als zij dit wensen hier gedurende hun leven kunnen blijven wonen samen met anderen.

Stichting De Woongaard wil nauw samenwerken met hun bewoners, ouders/verzorgers, gemeente, woningbouwcorporatie, buurtbewoners en (zorg)professionals, zodat stichting De Woongaard voor de bewoners hun “thuis” is. Stichting De Woongaard heeft sinds 12 maart 2020 een samenwerking met Stichting De Grasboom voor ondersteuning bij het wooninitiatief. Als aspirant lid van Stichting De Grasboom, opgericht in 2006, kan ondersteuning en kennisuitwisseling plaats vinden op aandachtsgebieden zoals:

  • Gezamenlijke werving (borging bewonersprofiel en werving ouders i.v.m. continuïteit)
  • Transparante woningtoewijzing gericht op specifieke doelgroep (Niet via Woningnet)
  • Efficiënte toewijzingsprocedure door o.a. contacten met deelnemers op wachtlijst
  • Kennis uitwisselen en centraliseren