Doelstelling

Het doel van Stichting De Woongaard is om de bewoners, mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) in staat te stellen om zo zelfstandig mogelijk een eigen leven te leiden. Met het oprichten van Stichting De Woongaard willen we voor hen een eigen plek (appartement) creëren waar ze zich veilig en thuis zullen voelen, zodat zij hun leven zo zelfstandig mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Dit houdt concreet in dat de bewoners waar mogelijk zelf de regie voeren en waar nodig de ondersteuning krijgen die zij verdienen/nodig hebben.

Stichting De Woongaard wil nauw samenwerken met hun bewoners, ouders/verzorgers, gemeente, woningbouwcorporatie, buurtbewoners en (zorg)professionals zodat Stichting De Woongaard voor de bewoners hun “thuis” is. Vanaf 1-1-2020 werkt De Woongaard nauw samen met De Grasboom.