Samenwerking

Als externe partijen zijn bij dit ouderinitiatief betrokken:

Gemeente Woerden

De gemeente Woerden wil aan inwoners passende zorg en ondersteuning bieden die nodig is. De gemeente Woerden heeft oog voor burgerinitiatieven en zij willen samen met bewoners, ouders en zorginstellingen, ontwikkelaars en andere overheden samenwerking zoeken om tot resultaat te komen.

GroenWest.

GroenWest is een actieve, maatschappelijk betrokken woningcorporatie die haar klanten een thuis wil bieden in het Groene Hart. Een aantrekkelijke, betaalbare en duurzame woning in een plezierige woonomgeving, die zo veel mogelijk aansluit op de persoonlijke wensen van de klant. Samen met haar partners zet GroenWest zich in om deze visie te realiseren. Het werkgebied beslaat het noordwestelijk deel van de provincie Utrecht. Op dit moment huren bijna 12.000 huishoudens een woning van GroenWest.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht

MEE ondersteunt mensen met een beperking. In de WMO en de WLZ staat dat mensen recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat betekent dat het belang en de behoefte van de cliënt voorop staan in relatie met gemeente, zorgverzekeraars en andere betrokken instanties. Zo draagt MEE optimaal bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet. In 2017 en 2018 is WOONLINK ingehuurd door MEE UGV om advies te verstrekken bij vragen rondom wooninitiatieven. Dit wordt gefinancierd vanuit de gemeente Woerden.

Lees verder op de website van MEE

AIC Woerden

Het AIC (Autisme Info Centrum), is sinds april 2011 actief in Woerden. Het AIC is onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), regio Utrecht die een deel van de activiteiten financieel ondersteunt. Doelgroep van het AIC zijn mensen met een autisme spectrum (ASS) stoornis en hun naaste omgeving zoals familie, kennissen, buren, school en werk.

Het AIC Woerden wil haar doelgroep informatie bieden en een luisterend oor zijn. De vrijwilligers zijn allemaal ervaringsdeskundige, hebben zelf een partner of kind met autisme en weten waarover zijn spreken. Om de doelgroep te kunnen ontmoeten en hen te informeren, organiseert het AIC Woerden diverse activiteiten. AIC Woerden heeft Stichting De Woongaard ondersteund door een thema-avond te organiseren voor het thema wonen.

Lees verder op autismewoerden.nl >

WOONLINK

WOONLINK heeft zo’n 20-tal kleinschalige wooninitiatieven in de regio Zuidoost-Brabant ondersteund bij realisatie. Deze particuliere wooninitiatieven zijn gebaseerd op het principe: bewoners met een eigen woonplek en toch samen met anderen onder een dak wonen. De bewoners hebben een huurcontract en zorgovereenkomst. De vormen lopen uiteen: van zelfstandige wooneenheden tot beschermde wooneenheden onder een dak of in de wijk. Elk initiatief is uniek met een eigen karakter! Alle wooninitiatieven zijn burgerinitiatieven, door burgers zelf mede gerealiseerd, in samenwerking met (lokale) partijen. Deze vorm van wonen past in de huidige participatiemaatschappij, waarbij burgers eigen regie nemen.

Vanaf 2017 is WOONLINK betrokken als adviseur bij het realiseren van dit ouderinitiatief. WOONLINK begeleidt Stichting De Woongaard bij de voorbereiding en realisatie van het initiatief.

Lees verder op woonlink.nu >

Logo Gemeente Woerden

Logo Groenwest

Logo Mee Woonwinkel

Logo Autisme Woerden

Logo Woonlink