Samenwerking

Als externe partijen zijn bij dit ouderinitiatief betrokken: Gemeente Woerden, Provincie Utrecht, Woningcorporatie Cazas Wonen, De Grasboom, AIC Woerden, WOONLINK en Floqz

Gemeente Woerden

De gemeente Woerden wil aan inwoners passende zorg en ondersteuning bieden die nodig is. De gemeente Woerden heeft oog voor burgerinitiatieven en zij willen samen met bewoners, ouders en zorginstellingen, ontwikkelaars en andere overheden samenwerking zoeken om tot resultaat te komen.

Cazas Wonen

Cazas Wonen is een actieve, maatschappelijk betrokken woningcorporatie in het zoekgebied van De Woongaard, die zoveel mogelijk huishoudens een passende woning wil bieden.

Provincie Utrecht

De Provincie Utrecht heeft subsidie verstrekt voor het locatie onderzoek.

Het locatie onderzoek is hiermee voor 50% gefinancierd.

AIC Woerden

Het AIC, Autisme Info Centrum, is sinds april 2011 actief in Woerden. Het AIC is onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Het AIC Woerden wil haar doelgroep informatie bieden en een luisterend oor zijn. Om de doelgroep te kunnen ontmoeten en hen te informeren, organiseert het AIC Woerden diverse activiteiten.

Lees verder op autismewoerden.nl >

De Grasboom

Stichting De Grasboom fungeert als een overkoepelende stichting waaronder nieuwe wooninitiatieven kunnen ontwikkelen en in stand gehouden kunnen worden. Momenteel zijn er tien Grasboomprojecten Amersfoort, Ede, Haarlemmermeer, Hilversum en Utrecht. Iedere locatie heeft een eigen stichting, met een eigen bestuur, gevormd door de ouders van de bewoners. Zij nemen daarbij de zorg af van een geselecteerde zorgaanbieder. Onder de paraplu van De Grasboom, werken ouders nauw met elkaar samen op verschillende aandachtsgebieden met uitwisseling van ervaring en expertise.

Lees verder op De Grasboom >

WOONLINK

Vanaf 2017 is WOONLINK betrokken als adviseur bij het realiseren van dit ouderinitiatief. WOONLINK begeleidt Stichting De Woongaard bij de voorbereiding van het initiatief.

 

Lees verdr op woonlink.nu >

Floqz

De visie van Floqs is voor iedereen de gewenste woonplek. Floqs gaf uitvoering aan het locatie onderzoek voor De Woongaard in 2021.

Lees verder op Floqz>

Logo Gemeente Woerden

Logo Autisme Woerden

Logo Woonlink