Samenwerking

Als externe partijen zijn bij dit ouderinitiatief betrokken: Gemeente Woerden, Provincie Utrecht, Woningcorporatie Cazas Wonen, De Grasboom, AIC Woerden, WOONLINK en Floqz

Gemeente Woerden

De gemeente Woerden wil aan inwoners passende zorg en ondersteuning bieden die nodig is. De gemeente Woerden heeft oog voor burgerinitiatieven en zij willen samen met bewoners, ouders en zorginstellingen, ontwikkelaars en andere overheden samenwerking zoeken om tot resultaat te komen.

Gazas Wonen

Cazas Wonen (fusie van GroenWest en Provides) is een actieve, maatschappelijk betrokken woningcorporatie in het zoekgebied van De Woongaard, die zoveel mogelijk huishoudens een passende woning wil bieden.

Provincie Utrecht

De Provincie Utrecht verstrekt subsidie voor de stimulering van geschikte woningen voor een kwetsbare doelgroep, waarin het wooninitiatief voorziet. Het locatieonderzoek in is hiermee voor 50% gefinancierd

AIC Woerden

Het AIC, Autisme Info Centrum, is sinds april 2011 actief in Woerden. Het AIC is onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Het AIC Woerden wil haar doelgroep informatie bieden en een luisterend oor zijn. Om de doelgroep te kunnen ontmoeten en hen te informeren, organiseert het AIC Woerden diverse activiteiten.

Lees verder op autismewoerden.nl >

De Grasboom

Stichting De Grasboom fungeert als een overkoepelende stichting waaronder nieuwe wooninitiatieven kunnen ontwikkelen en in stand gehouden kunnen worden. Momenteel zijn er tien Grasboomprojecten Amersfoort, Ede, Haarlemmermeer, Hilversum en Utrecht. Iedere locatie heeft een eigen stichting, met een eigen bestuur, gevormd door de ouders van de bewoners. Zij nemen daarbij de zorg af van een geselecteerde zorgaanbieder. Onder de paraplu van De Grasboom, werken ouders nauw met elkaar samen op verschillende aandachtsgebieden met uitwisseling van ervaring en expertise.

Lees verder op De Grasboom >

WOONLINK

Vanaf 2017 is WOONLINK betrokken als adviseur bij het realiseren van dit ouderinitiatief. WOONLINK begeleidt Stichting De Woongaard bij de voorbereiding en realisatie van het initiatief.

 

Lees verdr op woonlink.nu >

Floqz

De visie van Floqs is voor iedereen de gewenste woonplek. Floqs geeft uitvoering aan het locatieonderzoek voor De Woongaard in 2021.

Lees verder op Floqz>

Logo Gemeente Woerden

Logo Autisme Woerden

Logo Woonlink