Help mee

Voor ouders is het vinden van een geschikte woonsituatie voor hun (jong) volwassen kinderen een grote zorg. Door alle bezuinigingen en hervormingen in de gezondheidszorg is dit nog moeilijker geworden. Daarom hebben wij als ouders het initiatief genomen om zelf de voorwaarden te scheppen die hiervoor nodig zijn. Ook geeft het ouders voldoening en rust als ze weten dat de huisvesting en de begeleiding goed geregeld zijn. Uiteindelijk gunnen we onze kinderen een leven zoals zij dat het liefst willen. Zij hebben aangegeven graag op zichzelf te willen wonen. Dit zal een vorm van begeleid wonen worden.

De ouders hebben de Stichting De Woongaard opgericht om de doelstelling van een ouderinitiatief voor hun (jong) volwassen kinderen met ASS te kunnen realiseren.

We vinden het van het grootste belang dat we een gezamenlijke en concrete visie ontwikkelen t.a.v. de te ontwikkelen woonvorm waarin iedereen zich herkent. Hoe concreter de visie hoe steviger het fundament onder onze onderlinge samenwerking. Als ouders ontwikkelen we een basis voor een samenwerking waarin we op afstand betrokken kunnen blijven.

Bovendien stelt een concrete, breed gedragen visie ons in staat om goede afspraken te maken met een zorgverlener, gemeente, woningbouwcorporatie.

De ouders hanteren hierbij volgen uitgangspunten:

  • Zo gewoon mogelijk, zelfstandig wonen (eigen appartement) een “thuis” met steun waar nodig.
  • Het wordt een omgeving waar je je als (jong) volwassene op je gemak voelt, waar je geaccepteerd en gewaardeerd wordt om wie je bent, waar je de noodzakelijke geborgenheid en warmte vindt. Een plek die je zelf vorm en inhoud geeft, van waaruit ervaringen kunnen worden opgedaan en een plek waar je je wezenlijk “thuis” voelt.
  • Clustering van de individuele ondersteuningsvragen om de economische haalbaarheid van de ondersteuning te kunnen effectueren, maar wellicht ook te kunnen intensiveren.
  • Verlenen van ondersteuning en begeleiding gebaseerd op specialistische kennis van stoornissen in het autisme spectrum (ambulante zorg en mantelzorg).
  • Jezelf ontplooien, iets kunnen betekenen voor een ander, gewaardeerd worden om wie je bent en een veilig thuis. Dit zijn kernbegrippen die van wezenlijk belang zijn voor het welzijn van de bewoners en daarmee voor de verdere ontwikkeling van dit ouderinitiatief.
  • Een stabiel, warm en veilig thuis is een basisvoorwaarde voor ieders geluk. De zorgverleners zetten zich in om bewoners te helpen dat eigen plekje voor zichzelf te creëren en het tot een echt thuis te maken.
  • Van zorgverleners verwachten we dat ze toegewijd en betrokken zijn en wezenlijk aandacht en respect hebben voor de bewoners.
  • Participatie in de samenleving, midden in de wijk wonen, biedt ook mogelijkheden tot integratie. De aanwezigheid en betrokkenheid bij wijkactiviteiten stimuleert het zelfvertrouwen bij de jongeren en de wijk leert hen ook kennen.
  • Stichting De Woongaard biedt de (jong) volwassene een plek om zelfstandig te wonen, maar wel samen met anderen. Er is de mogelijkheid om contact, verbinding met elkaar te maken door het gebruik van een gemeenschappelijke ruimte. Het hebben van een goede buur kan vereenzaming tegen gaan.