Voor wie

Bewonersprofiel

Kandidaat bewoners krijgen een intake procedure waarbij beoordeeld wordt of zij voldoen aan het bewonersprofiel. Dit profiel omvat o.a. onderstaande criteria.

 • Bewoner heeft aantoonbaar een diagnose in het autistisch spectrum.
 • Bewoner heeft aantoonbaar een gemiddelde tot (hoog) begaafde intelligentie.
 • Bewoner is in staat om, met begeleiding, zelfstandig te wonen.
 • Hij/ zij kan een eigen voordeur ‘beheren’. Hiermee wordt bedoeld dat hij/ zij in staat moet zijn de eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid te dragen voor eigen veiligheid (afsluiten, niet iedereen binnen laten, etc.).
 • Bewoner heeft bij voorkeur een baan of een dagbesteding buitenshuis.
 • Bewoner krijgt passende begeleiding, welke bestaat uit individuele en/ of groepsgewijze begeleiding.
 • De begeleiding wordt afgestemd op de individuele behoefte van de bewoner.
 • Bewoner is zelfstandig in staat tot persoonlijke verzorging en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden. Aansturing is veelal nodig.
 • Bewoner heeft een eigen inkomen (salaris of uitkering) dat hem/ haar in staat stelt de woonlasten zelf te dragen.
 • Bewoner woont niet samen.
 • Bewoner is 18 jaar of ouder.
 • Bewoner staat open voor begeleiding.

Om een veilige leefomgeving en continuïteit te kunnen waarborgen, waarbij de juiste ondersteuning en begeleiding geboden kan worden zijn er contra-indicaties van toepassing, zoals deze bij De Grasboom als volgt zijn vastgelegd:

 • Je hebt een andere diagnose, waardoor autisme niet (meer) op de voorgrond staat. (Autisme is dominante grondslag)
 • Als er sprake is van een verslaving die de begeleiding van ASS in de weg staat
 • Als er sprake is van ernstige drugs- en/of alcoholproblematiek
 • Als er een risico is op voortdurende sociaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag
 • Als er sprake is van psychiatrische problemen die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden dat zelfstandig wonen onmogelijk is of is geworden en er nauwelijks mogelijkheden zijn tot het maken van afspraken.
 • Als er sprake is van een verstandelijke beperking *)
 • Als er sprake is van crimineel gedrag of criminele activiteiten
 • Als er structurele financiële problemen zijn
 • Een permanente motorische of vocale dwangstoornis, kan in bepaalde gevallen een contra indicatie zijn. **)

*) In sommige gevallen kan een IQ van 75-85 passend zijn als er een reëel perspectief is op ontwikkeling en leerbaarheid.

**) De constante motorische of vocale dwangstoornis mag niet storend zijn voor medebewoners.