Voorzieningen

In het bouwplan Hof van Harmelen is het voornemen 12 tweekamer appartementen te huren van de woningcorporatie GroenWest, waarvan 11 of 12 beschikbaar zijn voor bewoning, afhankelijk van de invulling van de algemene ruimten. De realisatie van het complex wordt verwacht in 2021. De oplevering is gepland in 2022.

De woonvoorziening voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Betaalbare woonlasten: woonlasten die gedragen kunnen worden door bewoners met een minimum inkomen (Wajong uitkering), waarbij gebruik kan worden gemaakt van individuele huurtoeslag.
  • Nabijheid van algemene voorzieningen, zoals openbaar vervoer en winkels op loopafstand.
  • Begeleiding op maat: professionele begeleiding, toegesneden op de autistische handicap. De zorg wordt gefinancierd met bijvoorbeeld het persoonsgebonden budget (PGB) of met zorg in natura (ZIN).

 

Aanvullende eisen in verband met ASS

Omdat er bij de Woongaard bewoners wonen met autisme zijn er aanvullende eisen, zoals:

  • Bieden van structuur en voorspelbaarheid
  • Rekening houden met gevoeligheid voor prikkels
  • Ondersteuning voor dag en avond
  • Eigen verantwoordelijkheid.