Voorzieningen

Het beoogde woonproject bestaat uit 15 tweekamer appartementen ten behoeve van de bewoners, elk met een eigen voordeur in een levensloopbestendige uitvoering. Daarnaast is in het programma van eisen een gemeenschappelijke woonkamer en eetkeuken opgenomen. De appartementen worden in principe gehuurd van de woningcorporatie Cazas Wonen.

In 2021 heeft een locatie onderzoek plaatsgevonden, waaruit het projekt in Snellerpoort in Woerden als meest kansrijke locatie is voortgekomen.

De woonvoorziening voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Betaalbare woonlasten: woonlasten die gedragen kunnen worden door bewoners met een minimum inkomen (Wajong uitkering), waarbij gebruik kan worden gemaakt van individuele huurtoeslag.
  • Nabijheid van algemene voorzieningen, zoals openbaar vervoer en winkels op loopafstand.
  • Begeleiding op maat: professionele begeleiding, toegesneden op de autsime (ASS) De zorg wordt gefinancierd met bijvoorbeeld het persoonsgebonden budget (PGB)

 

Aanvullende eisen in verband met ASS

Omdat er bij de Woongaard bewoners wonen met autisme zijn er aanvullende eisen, zoals:

  • Bieden van structuur en voorspelbaarheid
  • Rekening houden met gevoeligheid voor prikkels
  • Ondersteuning voor dag en avond
  • Eigen verantwoordelijkheid.