Voorzieningen

Het beoogde woonproject bestaat uit 10-15 tweekamer appartementen ten behoeve van de bewoners, elk met een eigen voordeur in een levensloopbestendige uitvoering. Daarnaast is in het programma van eisen een gemeenschappelijke woonkamer en eetkeuken opgenomen. De appartementen worden in principe gehuurd van de woningcorporatie Gazas

Het project zoals dit bij aanvang van het initiatief was voorzien in Hof van Harmelen wordt op dit moment gerealiseerd in de sociale koop, waardoor een nieuwe locatie moet worden gezocht. Hiervoor is in 2021 een locatieonderzoek gestart met subsidie van de provincie Utrecht. In 2022 zal een keuze gemaakt moeten worden uit de geschikte locaties en verdere stappen genomen voor de realisering. Hierbij is het ook mogelijk dat door een clustering met andere initiatieven een besparing kan worden bereikt het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen.

De woonvoorziening voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Betaalbare woonlasten: woonlasten die gedragen kunnen worden door bewoners met een minimum inkomen (Wajong uitkering), waarbij gebruik kan worden gemaakt van individuele huurtoeslag.
  • Nabijheid van algemene voorzieningen, zoals openbaar vervoer en winkels op loopafstand.
  • Begeleiding op maat: professionele begeleiding, toegesneden op de autsime (ASS) De zorg wordt gefinancierd met bijvoorbeeld het persoonsgebonden budget (PGB)

 

Aanvullende eisen in verband met ASS

Omdat er bij de Woongaard bewoners wonen met autisme zijn er aanvullende eisen, zoals:

  • Bieden van structuur en voorspelbaarheid
  • Rekening houden met gevoeligheid voor prikkels
  • Ondersteuning voor dag en avond
  • Eigen verantwoordelijkheid.