Bewoners

Ben jij op zoek naar een plek om zelfstandig te wonen?

Wooninitiatief  Stichting De Woongaard

Is een wooninitiatief voor (jong) volwassenen met autisme

 • Zelfstandig wonen in veilige woonomgeving met zorg en begeleiding op maat
 • Samenwerking met ouders/begeleiders binnen dit project is een voorwaarde en zal ook blijven na oplevering
 • De Woongaard werkt nauw samen met Stichting De Grasboom, die meerdere ouderinitiatieven ondersteunt

De Woonplek

 • Elke bewoner heeft een eigen appartement
 • Indien gewenst, gezamenlijke activiteiten in een gezamenlijke ruimte
 • Het is er veilig en vertrouwd
 • Goede structuur en voorspelbaarheid
 • Voorzieningen in de buurt, zoals O.V. en winkels
 • Je kunt hier blijven wonen zolang het voor jou de juiste plek is

Doelstelling

Met “Stichting de Woongaard” willen wij als ouders/ verzorgers jou een eigen zelfstandige woonplek bieden. Een plek waar jij je veilig en thuis voelt en je de begeleiding en/ of ondersteuning krijgt die jij nodig hebt.

Voor Wie?

Bewonersprofiel

Heb jij autisme en een leeftijd van 23 jaar tot een middelbare leeftijd en ben jij op zoek naar een plek om zelfstandig te wonen?

Herken je jezelf in het onderstaande dan heeft De Woongaard misschien wel dé plek voor jou! Het lijkt je leuk om in Woerden te wonen, dan zijn daar wel regels voor. Zoals:

 1. Je hebt een vorm van autisme
 2. Voorwaarde is wel dat je werk hebt of dagbesteding
 3. Je wilt leren om voor je zelf te kunnen zorgen in je eigen huis (met begeleiding)
 4. Je hebt geen beperking in je intelligentie
 5. Je bent ouder dan 23 jaar tot aan middelbare leeftijd
 6. Je hebt inkomen omdat je werkt of een uitkering hebt
 7. Je staat open voor begeleiding

Naast al die afspraken zijn er dan ook leuke dingen. Je gaat wonen in een eigen huis. Er is begeleiding die bij jou past. En in jouw omgeving wonen dan meerdere mensen met autisme. Een herkenbare situatie voor iedereen. Jullie komen dan te wonen in een rustige en veilige omgeving.

Waar?

In het bouwplan Snellerpoort in Woerden, waarvan de uitvoering in 2024 zal starten.

Het plan voor De Woongaard bestaat uit 15 sociale huurwoningen met een algemene ruimte (voor gezamenlijke activiteiten, begeleiding enz.) .

De woningen moeten betaalbaar zijn voor bewoners met een minimum inkomen zo nodig aangevuld met een huurtoeslag.

Algemene voorzieningen zoals openbaar vervoer, winkels, huisartsenpost e.d. zijn op loopafstand bereikbaar.

Professionele begeleiding wordt ingekocht en betaald met jouw PGB.

Organisatie

De Stichting De Woongaard is opgericht bij notariële akte.

Naast het bestuur is er een raad van vertegenwoordigers waarin de ouders plaats nemen die geen bestuurslid zijn.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit ouders/vertegenwoordigers van de toekomstige bewoners. Naast de bestuurlijke taken hebben zij als eerste opdracht het ouderinitiatief vorm te geven. Na de realisatiefase van het initiatief is het de kerntaak van het bestuur om de exploitatie en het functioneren van het ouderinitiatief positief te laten plaatsvinden.

Het bestuur van de Woongaard bestaat uit:

Teus van Vliet Marion van der Valk Arie van t' Hoog
Voorzitter: Algemeen bestuurslid: Penningmeester:
Teus van Vliet Marion van der Valk Arie van ’t Hoog

Samenwerking

De Woongaard staat natuurlijk niet alleen. Wij werken samen met verschillende instanties zoals

De Gemeente Woerden

Woningcorporatie Cazas Wonen

Autisme Woerden (onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme)

Woonlink (adviseur)

De Grasboom (de overkoepelende organisatie voor ouderinitiatieven) die ons met hun ervaring en expertise zal ondersteunen https://degrasboom.nl/

Help MEE

Stichting de Woongaard is een ouderinitiatief, dat wil zeggen, jullie ouders denken en helpen mee, om deze woonplek voor jongvolwassenen met autisme op te zetten.

Alle ouders willen graag dat de Woongaard voor jullie een fijne woonplek wordt om op jezelf te wonen en je verder te ontwikkelen.
Hiervoor ontvang je begeleiding die je helpt waar dat nodig is, we noemen dit begeleid wonen.

Om de Woongaard een fijne, veilige woonplek te laten zijn worden afspraken gemaakt met de Gemeente, begeleiding en de verhuurder van de woningen. Ook denken en praten de ouders met elkaar over hoe alles het beste kan gaan lopen binnen Stichting de Woongaard, dat noemen ze visie.

De ouders vinden de volgende zaken erg belangrijk;

 • Zo gewoon mogelijk zelfstandig wonen, in een eigen woning, samen met anderen.
 • Het is fijn dat jij je er op je gemak voelt, waar je mag zijn wie je bent en waar jij je thuis voelt.
 • Jouw appartement mag jezelf inrichten met je eigen spullen.
 • Er is begeleiding die jou kan helpen met de dingen die je nog wilt leren.
 • De begeleiders weten veel af van autisme en bespreken samen met jou wat jij nodig hebt van de begeleiding, om op deze manier te kunnen wonen.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in dit wooninitiatief voor (jong) volwassen met autisme?